Aktuellt

  Skolbiblioteksgruppen kommer under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken i en kampanj kallad ”Bemanna skolbiblioteken”. Syfte med kampanjen är att förmedla skolbibliotekens betydelse i den skolutveckling som nu pågår. För att skolbibliotekets Läs mer …