Bemanna skolbiblioteken, ny upplaga

Tyvärr har en del fel insmygit sig i statistikuppgifterna, varför upplagan kommer att förses med rättelser. Det inträffade kommer att försena leverenserna. De som redan har fått den nya upplagan kommer att kunna hämta ett rättelseblad via denna hemsida. Likaså Läs mer …

Dags att nominera Årets Skolbibliotek

Utmärkelsen har rönt allt större uppmärksamhet i landet. Utdelandet har blivit ett ypperligt tillfälle att sätta strålkastarljuset på nödvändigheten av välutrustade, väl fungerande och moderna skolbibliotek. Läs mer Uppvaktning hos skolministern Foto: Christer Holmqvist Den 23 februari träffade en delegation Läs mer …

Lagar och förordningar som rör skolbiblioteken

  I bibliotekslagen (SFS nr: 1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan: ”5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras Läs mer …

Aktuellt

  Skolbiblioteksgruppen kommer under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken i en kampanj kallad ”Bemanna skolbiblioteken”. Syfte med kampanjen är att förmedla skolbibliotekens betydelse i den skolutveckling som nu pågår. För att skolbibliotekets Läs mer …

Årets Skolbibliotek

  Inför årets nomineringar hade valkommittén fått in 22 anmälningar och det var Värmdö gymnasium som fick ta emot äran och utmärkelsen. De fick det bl.a. med motiveringen ”…priset går till en skola som arbetar klokt och kreativt på att Läs mer …

Bemanna skolbiblioteken

Under rubriken ”Bemanna skolbiblioteken” kommer Skolbiblioteksgruppen under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken. Läs mer Varför ett nationellt nätverk? Skolbiblioteksgruppen samverkar vid konferenser, seminarier, mässor och fortbildning. Gruppen samlar också information och erfarenheter Läs mer …