Historik

Nationella skolbiblioteksgruppen bildades i mitten av 1990-talet, och initiativet kom från Sveriges Författarförbund. En anledning till att gruppen bildades var att i den nya läroplanen (Lpo 94) lades ansvarsfrågan för skolbiblioteken på varje enskild skolledning, och det saknades en nationell organisation som kunde bevaka och lyfta fram skolbiblioteksfrågan.

Under åren har man gemensamt uppvaktat Kulturdepartementet och skolministern, skrivit skrivelser till skolledarna, ordnat seminarier på Bok-& biblioteksmässan i Göteborg. Vidare har man besökt olika skolbibliotek runt om i Sverige, främst de som belönats med priset Årets skolbibliotek. Varje organisation arbetar också var för sig för att stärka och betona vikten av skolbibliotek på olika sätt; konferenser, kurser, skrivelser, utredningar osv.
Hösten 2003 har arbetet med att starta en nationell kampanj påbörjats. Kampanjen går under namnet Bemanna skolbiblioteken.

Årets skolbibliotek är ett pris som delats ut årligen sedan 1995. Från början var det Sveriges Författarförbund som delade ut priset. Sedan 1999 står Nationella skolbiblioteksgruppen bakom priset. Priset går till en skola som arbetar klokt och kreativt på att utveckla sitt bibliotek. Hänsyn tas bl.a. till resurser, bemanning, elevmedverkan och bibliotekets roll i pedagogisk planering och dagligt arbete. Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset uppmärksamma bra lösningar på de stora problem som hämmar och hotar våra skolbibliotek, vilka på många håll för en tynande tillvaro trots att både läroplaner och skollag förutsätter välutrustade och professionellt bemannade skolbibliotek. Elevernas läsutveckling och personliga mognad stimuleras av god skönlitteratur. Modern pedagogik bygger på snabb och bra tillgång till faktaböcker, internet och studiehandledning. Sådan service till elever och lärare ges bäst i skolbiblioteket. Här finns enorma effektivitetsvinster att göra jämfört med om varje pedagog eller arbetslag skulle bygga upp sin egna lilla bok- och mediasamling. Priset består av ett författarbesök och ett diplom.

Utskriftsversion

Webbansvarig: Kia Gumbel, Sidan uppdaterad  27 mars 2017

Lämna ett svar