Skolbibliotek rustas upp och renoveras

Det har på sistone varit en hel del uppmärksamhet och förskräckelse hos vissa över vad som händer på biblioteken runt om i landet. Det har framkommit många vittnesmål och rapporter om händelser som milt sagt kan benämnas som stökiga. Detta har skett på olika sätt, exempelvis har det varit skrik, gruff, svordomar och andra förolämpningar mot personalen. Besökare har även hotats och misshandel även förekommit. Dessa händelser har gjort så att säkerhetsvakter tagits in för att upprätthålla en lugn och säker miljö på vissa bibliotek. Svenska Dagbladet är en av många som har tagit upp detta. Det är även känt att det har sparats in väldigt mycket på biblioteken jämfört med tidigare. Detta har skapat även en miljö som känns väldigt nedgången och tråkig. Många påstår att dessa saker har ett samband, att de är sammankopplade.

Det har kommit fram manga positive och bra idéer och förslag på vad som kan föras för vända trenden och få en bättre och tryggare miljö. Ett av dem har varit att renovera och investera i lokalerna, göra dem mer tillgängliga. Dessa initiativ har även fått mycket stöd och engagemang från lokala hantverkare . Förutom Löddeköping så har det även kommit flera bra projekt i större områden som Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla möjliga hantverkare har ställt upp och lämnat fina offerter och sedan slutfört projekten med utomordentligt resultat. Det har handlat om allt från slipa golv, lägga nytt golv samt till att renovera badrum och toaletter. Även lokala flyttfirmor har hjälpt att flytta böcker och andra inventarier till förvaring under tiden. Så det finns hopp och initiativ även på gräsrotsnivå.

 

Renovera bibliotek
Än finns det hopp för svenska bibliotek