Dags att nominera Årets Skolbibliotek

Utmärkelsen har rönt allt större uppmärksamhet i landet. Utdelandet har blivit ett ypperligt tillfälle att sätta strålkastarljuset på nödvändigheten av välutrustade, väl fungerande och moderna skolbibliotek.
Läs mer

Uppvaktning hos skolministern
Foto: Christer Holmqvist

Den 23 februari träffade en delegation från Nationella skolbiblioteksgruppen skolminister Ibrahim Baylan. Vi diskuterade bland annat vad regeringen kan göra för att få alla skolor att följa bibliotekslagens 5§: ”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.”

Det konkreta resultatet av vårt möte på utbildningsdepartementet återstår att se, men ministern visade sig väl insatt i problematiken och angelägen om att lyfta fram skolbiblioteken. Det finns en ömsesidig vilja till fortsatt dialog.

Bemanna skolbiblioteken! heter en skrift som tagits fram av Nationella Skolbiblioteksgruppen.
Läs mer

Vill du få något infört på hemsidan? Idéer om vad som saknas? Skicka gärna synpunkter och kommentarer till Kia Gumbel, webbredaktör och representant i Nationella Skolbiblioteksgruppen.
E-post: kia.gumbel@kultur.stockholm.se

Utskriftsversion
Skolbibliotek i pressen
Satsa på biblioteken! Rusta upp skolbiblioteken och satsa på tvåspråkig undervisning. Det är skolminister Ibrahim Baylans råd till skolor i segregerade områden som vill få fler elever med godkända betyg.
>> GP, 15 ferbruari

Årets bibliotek
Utmärkelsen gick i år till Skolbibliotekscentralen i Växjö.
>> Läs mer

Värt att veta
53% av grundskoleeleverna har tillgång till ett skolbibliotek. Motsvarande för…
>> Läs mer

Webbansvarig: Kia Gumbel, Sidan uppdaterad  27 mars 2017