Bemanna skolbiblioteken, ny upplaga

Tyvärr har en del fel insmygit sig i statistikuppgifterna, varför upplagan kommer att förses med rättelser. Det inträffade kommer att försena leverenserna. De som redan har fått den nya upplagan kommer att kunna hämta ett rättelseblad via denna hemsida. Likaså har pdf-versionen för nerladdning tagits bort tills korrigeringarna är gjorda.
Nationella Skolbiblioteksgruppen beklagar det inträffade.
Bemanna skolbiblioteken : Ett verktyg för skolutveckling
(Andra utgåvan 2005)

Uppvaktning hos skolministern
Foto: Christer Holmqvist

Den 23 februari träffade en delegation från Nationella skolbiblioteksgruppen skolminister Ibrahim Baylan. Vi diskuterade bland annat vad regeringen kan göra för att få alla skolor att följa bibliotekslagens 5§: ”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.”

Det konkreta resultatet av vårt möte på utbildningsdepartementet återstår att se, men ministern visade sig väl insatt i problematiken och angelägen om att lyfta fram skolbiblioteken. Det finns en ömsesidig vilja till fortsatt dialog.

Vill du få något infört på hemsidan? Idéer om vad som saknas? Skicka gärna synpunkter och kommentarer till Kia Gumbel, webbredaktör och representant i Nationella Skolbiblioteksgruppen.
E-post: kia.gumbel@kultur.stockholm.se