Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) byter hemvist

Sveriges författarförbund kommer efter 20 år, inte längre att vara ansvariga för administration och ordförandeskap i NSG. Nuvarande ordförande. Madeleine Hjort avgår den sista juni. NSG kommer från 2015-07-01 att administreras från Svensk biblioteksförening. Jenny Nilsson, föreningens samhälls- och utvecklingssekreterare, Läs mer …

Barnens romanpris

För att uppmärksamma den svenska barnlitteraturen har Sveriges Radio instiftat ett nytt litterärt pris. Den bästa svenska barnboken för 9 – 12-åringar 2009röstas fram av 6 mellanstadieelever. Läs mer Dags att nominera Årets skolbibliotekarie 2010 Skolbiblioteksföreningarna vill för sextonde året Läs mer …

Bemanna skolbiblioteken, ny upplaga

Tyvärr har en del fel insmygit sig i statistikuppgifterna, varför upplagan kommer att förses med rättelser. Det inträffade kommer att försena leverenserna. De som redan har fått den nya upplagan kommer att kunna hämta ett rättelseblad via denna hemsida. Likaså Läs mer …

Dags att nominera Årets Skolbibliotek

Utmärkelsen har rönt allt större uppmärksamhet i landet. Utdelandet har blivit ett ypperligt tillfälle att sätta strålkastarljuset på nödvändigheten av välutrustade, väl fungerande och moderna skolbibliotek. Läs mer Uppvaktning hos skolministern Foto: Christer Holmqvist Den 23 februari träffade en delegation Läs mer …

Årets Skolbibliotek 2004

Ett stort grattis till Fiskebäcksskolan i Göteborg, som utsetts till årets pristagare. Mer om prisutdelningen Författarbesök i vår? På Skolformum hölls ett seminarium arrangerat av Nationella Skolbiblioteksgruppen om författarna och skolbiblioteken. Medverkade gjorde bl.a. Läsrörelsens kampanjgeneral Elisabet Reslegård, och hon Läs mer …

Lagar och förordningar som rör skolbiblioteken

  I bibliotekslagen (SFS nr: 1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan: ”5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras Läs mer …