Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) byter hemvist

Sveriges författarförbund kommer efter 20 år, inte längre att vara ansvariga för administration och ordförandeskap i NSG. Nuvarande ordförande. Madeleine Hjort avgår den sista juni. NSG kommer från 2015-07-01 att administreras från Svensk biblioteksförening. Jenny Nilsson, föreningens samhälls- och utvecklingssekreterare, Läs mer …

Barnens romanpris

För att uppmärksamma den svenska barnlitteraturen har Sveriges Radio instiftat ett nytt litterärt pris. Den bästa svenska barnboken för 9 – 12-åringar 2009röstas fram av 6 mellanstadieelever. Läs mer Dags att nominera Årets skolbibliotekarie 2010 Skolbiblioteksföreningarna vill för sextonde året Läs mer …