Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) byter hemvist

Sveriges författarförbund kommer efter 20 år, inte längre att vara ansvariga för administration och ordförandeskap i NSG. Nuvarande ordförande. Madeleine Hjort avgår den sista juni.
NSG kommer från 2015-07-01 att administreras från Svensk biblioteksförening. Jenny Nilsson, föreningens samhälls- och utvecklingssekreterare, kommer att vara ordförande i NSG under andra halvåret av 2015.

En arbetsgrupp som skall arbeta fram ett förslag om nyorientering för NSG har tillsatts. Ett slutgiltigt förslag ska vara framtaget och förankrat i NSG till årsskiftet 2015/16
NSG sammanträder hos Svensk biblioteksförening 15-03-25 Vid bordets borte ända sitter avgående ordf. Madeleine Hjort och kommande ordf. Jenny Nillsson. Foto: Christer Holmqvist

Filmer som visades på NSG-mötet 4 februari 2015:

Källkritik för yngre elever i samarbete med skolbibliotekarien
Skolverkets film låter oss besöka Hjulsbroskolan i Linköping där fokusbibliotekarie Liselott Drejstam samarbetar med skolans lärare.

Talböcker i skolan
En film av MTM och Medioteket om hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek kring talböcker gagnar elever med läsnedsättning. Filmen utspelas på Snösätraskolan i Rågsved.

NSG önskar er alla ett Gott Nytt Skolbiblioteksår
Nationella skolbiblioteksgruppen arrangerade ett heldagsseminarium tisdagen den 11 november 2014 på Södertörns högskola. Målgruppen var i första hand utbildningsansvariga vid lärar- och bibliotekarie och rektorsutbildningarna. Här kan du ladda ner dokumentation från dagen.
Programmet
Anette Holmqvists presentation
Catrin Erikssons presentation
Cecilia Perssons presentation
Erik Haraldsson och Rebecca Borgs presentation
Johanna Petterssons presentation
Karolina Hanbergers presentation
Sofia Malmbergs presentation
En frågestund med de som föreläst om hur samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier kan stärkas inom utbildningarna.

Fyra perspektiv på skolbibliotek
Fr.v. Matz Nilsson ordf.Sveriges skoledarförbund, Madeleine Hjorth ordf. NSG, Mattias Hallberg ordf. Sveriges Elevkårer gy, Olivia Gyllenhammar ordf. Sveriges elevråd gru , Luise Bjur lärarbibliotekarie Foto:Christer Holmqvist

Nu finns en artikel om Nationella skolbiblioteksseminarium Skolbibliotek NU! på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september 2014.
Läs artikeln på Skolverkets webbplats
Årets skolbibliotek 2014 blev
Centrumskolan Växjö
Bild från prisutdelningen på Skolforum den 27 oktober 2014. Foto: Christer Holmqvist

Läs pressmeddelandet med juryns motivering här

Priset delades ut på Skolforum i Älvsjö, Stockholm 27 oktober kl. 15.30 på Röda scenen

De nominerade var:
Alléskolan, Åtvidaberg
Centrumskolan, Växjö
Hjulsbroskolan, Linköping

på NSG:s ordf. Madeleine Hjorth presenterar de nominerade skolbiblioteken . Foto:Christer Holmqvist

Mattias Hallberg ordf. Sveriges Elevkårer gy, Olivia Gyllenhammar ordf. Sveriges elevråd gru, vilka starkt bidrog till ett lyckat seminarium.
Foto:Christer Holmqvist

NSG:s seminarium Skolbibliotek.Nu på bokmässan den 26 september 2014 blev mycket välbesökt mycket tack vare att vi nu fick höra skolelevers syn på skolbiblioteket. Vilka krav har de på skolbibliotekets kvalité och bemanning, vilka är de viktigaste uppgifterna?

NSG besökte Årets skolbibliotek 2013 Celsiusskolan i Uppsala
Här har några av NSG:s medlemmar anlänt till Celsiusskolan.
Foto: Anette Holmqvist
Celsiusskolans inbjudande bibliotek. Foto: Anette Holmqvist

Fler bilder hittar ni här
Läs mer om Celsiusskolans bibliotek här
Vid konferensen Framtidens bibliotek 30/1 medverkade förutom ordf
Madeleine Hjorth även Gunnel Olsson och Anette Holmqvist från NSG. Margareta Engstrand bibl.chef i Sundbyberg. Stina Hamberg DIK var moderator. Foto: Christer Holmqvist