Årets skolbibliotek 2011 blev Norra Fäladens skolområde i Lund

Juryns motivering:

Norra Fäladens skolbibliotek har en pedagogisk verksamhet som präglas av ett väl utvecklat samarbete, både inom den egna organisationen och tillsammans med folkbiblioteken i kommunen. De fem skolbiblioteken har en gemensam handlingsplan med konkreta och tydliga mål där läsfrämjande och informationssökning pågår under hela skoltiden. Skolledningens engagemang innebär ett betydande stöd för det långsiktiga arbetet med att utveckla skolbiblioteken.  Bibliotekarierna är en naturlig del av skolornas arbetslag och har en central roll i elevernas lärande.

Norra Fäladens modell för samarbete kan vara en inspiration för andra när skollagens intentioner om alla elevers tillgång till skolbibliotek ska fullföljas.

Läs hela pressmeddelandet här

Vinnaren kommer att få motta priset på Skolforums stora scen den 31/10-11 kl. 11.15
Skolinspektionen har tagit fram ett längre nyskrivet informationsblad, Här kan du läsa om hur de tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek
De har dessutom på sin hemsida kortfattat publicerat vilka krav de ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek.

NSG har tillsammans med Svensk biblioteksförening skickat ett brev till 8 000 skolledare tillsammans med Skolinspektionens PM om skolbibliotek. Brevet kan läsa här.

NSG:s välbesökta seminarium, Tillgång till skolbibliotek – för alla! på Bok & bibliotek 22/9
Nu kan ni läsa Stefan Pålssons rapport från seminariet här

Statsekr.Bertil Östberg ger sin syn på tillgång till skolbibliotek
Foto: Christer Holmqvist

Ett kommande seminarium på samma tema.

Tillgång till Skolbibliotek – vad innebär det och hur gör man?
så lyder NSG:s seminarium på Skolforum, Stockholmsmässan.
Onsdag 2 november mellan 12.00 och 14.00 i Loungen, C-hallen.
Seminariet vänder sig framför allt till skolledare och andra med ansvar för skolans organisation.
Läs mer här

Skolinspektionens PM om skolbibliotek
Här kan du läsa Skolinspektionens PM om skolbibliotek.
Läs här.

Läsförmåga en demokratifråga – betydelsen av bemannade skolbibliotek
En rapport från Lärarförbundet och Centum för lättläst som bekräftar att var tredje skola saknar skolbibliotek
Läs hela rapporten här.

Centrum för Lättläst är nya medlemmar i NSG för år 2011 men redan ytterst aktiva.

NSG har besökt Pauli gymnasium i Malmö
Årets skolbibliotek 2010 Läs mer här
Här syns NSG:s ordf. Madeleine Hjorth i samspråk med rektorerna Edward Jensingeroch Krister Wahlström. Längre ner vid bordet ser vi bibliotekarierna Teresia
Palander och Jenny Johansson-Utas. Foto: Christer Holmqvist

NSG:s ordförande Madeleine Hjort är månads-porträttet för april på Skolbibliotekföreningarnas webbplats skolbibliotek.se

Madeleine Hjort tillsammans med NSG:s webbredaktör Christer Holmqvist.
Foto Anette Holmqvist
NSG sammanträder på författarförbundet 19 januari. På besök är
Kristina Englund från rektorsutbildningen på Skolverket.
Foto: Christer Holmqvist
NSG:s kunskapsöversikt
Aktiviteter 2011
19 januari kl. 13-17.00 årets första NSG-möte

24 mars kl 13-16 årets andra NSG-möte
5 maj NSG besöker Pauli gymnasium och Möllevångsskolan i Malmö. Årets skolbibliotek respektive årets skolbibliotekarie 2010

19 maj fm NSG besöker SKL

19 maj kl 13-16 årets tredje NSG-möte

26 augusti sista anmälningdag Årets skolbibliotek 2011

29 augusti kl.13-16 årets fjärde NSG-möte

22-25 september Bok & Bibliotek, Göteborg
Seminarium 22/9 kl13.00-13.45.
Tillgång till skolbibliotek – för alla!

25 oktober kl. 13-16 årets femte NSG-möte

31 oktober prisutdelning Årets skolbibliotek 2011

2 november seminarium på Skolforum Tillgång till Skolbibliotek – för alla!

6 december kl.13-16 årets sjätte NSG-möte
Kontakt Ordförande Madeleine Hjort Webbfrågor till Christer Holmqvist
Senast uppdaterad:27 oktober 2011