Bemanna skolbiblioteken

Under rubriken ”Bemanna skolbiblioteken” kommer Skolbiblioteksgruppen under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken.
Läs mer

Varför ett nationellt nätverk?
Skolbiblioteksgruppen samverkar vid konferenser, seminarier, mässor och fortbildning. Gruppen samlar också information och erfarenheter i frågor som rör landets skolbibliotek. Gruppen deltar i arbetet att utse ”Årets Skolbibliotek”.