Västerviks gymnasium har utsetts till Årets skolbibliotek 2006

Bland många nominerade gymnasie- och grundskolebibliotek har Nationella skolbiblioteksgruppens jury valt Västerviks gymnasium. Kommunen satsade 10 miljoner kronor under åren 2003-2004 för att bygga om gymnasiet och resultatet har blivit ett modernt och annorlunda gymnasiebibliotek.

Hjärtligt välkomna till prisutdelningen som äger rum på Skolforum, debattscenen, måndagen den 30 oktober kl. 11.30.
Priset består av ett författarbesök och en tavla av Sven Nordqvist.
Läs mer
Ny utgåva av ”Bemanna skolbiblioteken”

En skrift om nyttan av ett bemannat skolbibliotek som vänder sig till skolledare, skolpolitiker och alla andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.

Kan laddas hem eller beställas. Läs mer.

Skolbiblioteken och de överordnade styrdokumenten
Överallt i landet finns exempel på hur skolförvaltningar vill lägga över det ekonomiska ansvaret för skolbiblioteksverksamhet på kulturförvaltningar och hur kulturförvaltningar å sin sida vill lägga ner filialer, skolbibliotekscentraler och andra för skolan livsviktiga institutioner – alltid av samma skäl: besparingar i den egna budgeten. Så skriver kalle Güettler i en artikel som sammanfattar de olika styrdokument som gäller för skolbiblioteken.
Läs artikeln (word-dokument)

 

Skolverkets inspektioner
Skolverket har avslutat inspektionen i Växjö kommun och de bedömer att måluppfyllelsen är god och att kvaliteten i verksamheterna är i huvudsak god. Även skolbibliotekens arbete finns med i rapporten. ”Särskilt förtjänar skolbibliotekens goda standard att lyftas fram”, skriver Skolverket.
http://www.skolverket.se/content/1/c4/57/27/Vaxjo%20Inspektionsrapport.pdf
Linnéskolan i Älmhult har utsetts till Årets skolbibliotek 2005 (051031)

Rektor Göran Johansson och skolbibliotekarie Kersti Palmberg mottog priset tillsammans med en lärare och två elever.

Priset delades ut på Skolforum den 31 oktober.
Läs mer

 

Skolministern presenterade satsning på skolbibliotek (051003)
.. och läsning på Bok- och biblioteksmässan.
Seminariet arrangerades av Nationella Skolbibliotksgruppen och Svensk Biblioteksförening.
Läs mer

Vill du få något infört på hemsidan? Idéer om vad som saknas? Skicka gärna synpunkter och kommentarer till Kia Gumbel, webbredaktör och representant i Nationella Skolbiblioteksgruppen.
E-post: kia.gumbel@kultur.stockholm.se

Utskriftsversion
Skolbibliotek i pressen
Positiv satsning i Motala
Bildningsnämnden satsar på fler skolbibliotekarier med syfte att förbättra läs- och skriv-kunskaperna hos kommunens skolelever. Att läsa böcker är en bra väg till bättre resultat, anser nämnden.
Läs mer i Motala och Vadstena Tidning
Kommunalt avtal i Uppsala
Under 2006 har kommunala grundskolan slutit ett avtal med folkbiblioteken om skolbiblioteksservice.
Servicen innehåller bl.a. fotbildning och gruppuppsättningar.
Läs mer
Värt att veta
Antalet lån per elev och år är 13 i grund- och 5 i gymnasieskolan.
>> Läs mer

Webbansvarig: Kia Gumbel, Sidan uppdaterad  27 mars 2017