Aktuellt

  Skolbiblioteksgruppen kommer under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken i en kampanj kallad ”Bemanna skolbiblioteken”. Syfte med kampanjen är att förmedla skolbibliotekens betydelse i den skolutveckling som nu pågår. För att skolbibliotekets Läs mer …

Årets Skolbibliotek

  Inför årets nomineringar hade valkommittén fått in 22 anmälningar och det var Värmdö gymnasium som fick ta emot äran och utmärkelsen. De fick det bl.a. med motiveringen ”…priset går till en skola som arbetar klokt och kreativt på att Läs mer …

Bemanna skolbiblioteken

Under rubriken ”Bemanna skolbiblioteken” kommer Skolbiblioteksgruppen under våren 2004 att fokusera på de pedagogiska vinsterna med utbildad personal i skolbiblioteken. Läs mer Varför ett nationellt nätverk? Skolbiblioteksgruppen samverkar vid konferenser, seminarier, mässor och fortbildning. Gruppen samlar också information och erfarenheter Läs mer …