Nationella skolbiblioteksgruppen:

Startsida
Om gruppen
Årets skolbibliotek
Pressklipp
Nyhetsarkiv
Kontakt

Mer om skolbibliotek:

Skolbibliotek.se
Skolverket
Skolinspektionen
Kungliga biblioteket

NSG:s kunskapsöversikt: Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket Ladda ner här

NY HEMSIDA! NY HEMSIDAN! NY HEMSIDA!


Nya Nationella
Skolbiblioteksgruppen har givetvis en ny hemsida

https://skolbiblioteksgruppen.wordpress.com/

Där hittar ni allt om oss och om våra aktiviteter.

Den här hemsidan kommer därför snart att upphöra.

 

Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor.

 

 

Hjulsbroskolan i Linköping blev Årets skolbibliotek 2015
Bild från prisutdelningen på Skolforum i Älvsjö den 26 oktober 2015

Årets skolbibliotek tilldelas Hjulsbroskolan i Linköping. Motivering: Ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt.

Se inslag från TV4 med skolbibliotekarie Liselott Drejstam på Hjulsbroskolan (27 oktober 2015)
Se film från Hjulsbroskolans bibliotek

Se Skolverkets film från Hjulsbroskolan

Har vi råd att vara utan skolbibliotek?
Så löd NSG:s välbesökta seminarium på årets bokmässa i Göteborg

Med utgångspunkt i en färsk dansk undersökning om folkbibliotekens samhällsekonomiska värde, ställdes frågan, vad kostar det samhället att vara utan skolbibliotek. Svaret blev givetvis ett rungande NEJ!

Medverkande fr.v.Joihanna Lidbäck, författare, lärare och läsambassadör, Catrin Eriksson, Skolbibliotekschef i
Linköping, Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, Tobias Nielsén, kulturekonom och
förlagschef Volante, moderator Mårten Sandén, NSG ocg Svenska Barnboksakademin. foto. Christer Holmqvist

Här presenterar NSG:s ordf. Jenny Nilsson de nominerade till Årets skolbibliotek 2015 i samband med seminariet på Bok & bibliotek

foto. Christer HolmqvistNSG:s sista möte på Författarförbundet 3 juni

NSG nya ordf. Jenny Nilsson Sv. Biblioteksförening leder den SWAT-analys som gjordes för att se om och hur vi kan utveckla NSG. Foto Christer Holmqvist


Avgående ordf. Madeleine Hjorth avtackades, här av Jenny Nilsson med Anette Holmqvist Skolverket och Anders Almgren Lärarnas Riksförbund som glada åskådare. Foto: Christer HolmqvistNSG sammanträder hos Svensk biblioteksförening 15-03-25 Vid bordets borte ända sitter avgående ordf. Madeleine Hjort och kommande ordf. Jenny Nillsson. Foto: Christer Holmqvist12 maj gjorde NSG sitt traditionella studiebesök på fjolårets Årets skolbibliotek Centrumskolan i Växjö.
Det blev en mycket givande dag där vi inte bara fick en inblick i skoilbibliotekets verksamhet, utan även hela skolans. Skolbiblioteket är där en viktig och central del av hela skolans verksamhet.

Läs mer och se fler bilder här.

.
Värdar hela dagen var Rebecca Borg och Erik Haraldsson här tillsammans med Elisabeth Ljungdahl, lärarförbundets representant i juryn. Foto: Christer Holmqvist


Filmer som visades på NSG-mötet 4 februari 2015:
Hjulsbroskolan

Källkritik för yngre elever i samarbete med skolbibliotekarien
Skolverkets film låter oss besöka Hjulsbroskolan i Linköping där fokusbibliotekarie Liselott Drejstam samarbetar med skolans lärare.

Talböcker i skolan

En film av MTM och Medioteket om hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek kring talböcker gagnar elever med läsnedsättning. Filmen utspelas på Snösätraskolan i Rågsved.

NSG önskar er alla ett Gott Nytt Skolbiblioteksår

Nationella skolbiblioteksgruppen arrangerade ett heldagsseminarium tisdagen den 11 november 2014 på Södertörns högskola. Målgruppen var i första hand utbildningsansvariga vid lärar- och bibliotekarie och rektorsutbildningarna. Här kan du ladda ner dokumentation från dagen.
Programmet
Anette Holmqvists presentation
Catrin Erikssons presentation
Cecilia Perssons presentation
Erik Haraldsson och Rebecca Borgs presentation
Johanna Petterssons presentation
Karolina Hanbergers presentation
Sofia Malmbergs presentation


En frågestund med de som föreläst om hur samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier kan stärkas inom utbildningarna.

Fyra perspektiv på skolbibliotek


Fr.v. Matz Nilsson ordf.Sveriges skoledarförbund, Madeleine Hjorth ordf. NSG, Mattias Hallberg ordf. Sveriges Elevkårer gy, Olivia Gyllenhammar ordf. Sveriges elevråd gru , Luise Bjur lärarbibliotekarie Foto:Christer Holmqvist

Nu finns en artikel om Nationella skolbiblioteksseminarium Skolbibliotek NU! på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september 2014.
Läs artikeln på Skolverkets webbplats

Årets skolbibliotek 2014 blev
Centrumskolan Växjö

Årets skolbibliotek 2014
Bild från prisutdelningen på Skolforum den 27 oktober 2014. Foto: Christer Holmqvist

Läs pressmeddelandet med juryns motivering här

Priset delades ut på Skolforum i Älvsjö, Stockholm 27 oktober kl. 15.30 på Röda scenen

De nominerade var:
Alléskolan, Åtvidaberg 
Centrumskolan, Växjö
Hjulsbroskolan, Linköping

NSG:s ordf. Madeleine Hjorth presenterar de nominerade skolbiblioteken . Foto:Christer HolmqvistMattias Hallberg ordf. Sveriges Elevkårer gy, Olivia Gyllenhammar ordf. Sveriges elevråd gru, vilka starkt bidrog till ett lyckat seminarium.
Foto:Christer Holmqvist

NSG:s seminarium Skolbibliotek.Nu på bokmässan den 26 september 2014 blev mycket välbesökt mycket tack vare att vi nu fick höra skolelevers syn på skolbiblioteket. Vilka krav har de på skolbibliotekets kvalité och bemanning, vilka är de viktigaste uppgifterna?
Adress: Nationella Skolbiblioteksgruppen
SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING
Box 70380
107 24 Stockholm

Aktiviteter 2016

Kontakt Ordförande Jenny Nilsson Webbfrågor till Christer Holmqvist
Senast uppdaterad:4 mars 2016